Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/910
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.rights.licenseΑναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή (CC BY-NC-SA)el
dc.contributor.advisorΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣel
dc.contributor.authorΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
dc.contributor.authorΒΟΖΙΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
dc.contributor.authorΓΑΛΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
dc.contributor.authorΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΙΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ
dc.contributor.authorΜΑΚΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΙΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ
dc.contributor.authorΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
dc.contributor.authorΠΛΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ
dc.contributor.authorΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
dc.contributor.editorΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
dc.creatorΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣel
dc.creatorΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΑΔΕΔΥel
dc.date.accessioned2021-03-12T13:21:16Z
dc.date.available2021-03-12T13:21:16Z
dc.date.issued2019-03
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/910
dc.descriptionΈρευνα με σκοπό την καταγραφή και αποτίμηση της εμπειρίας του Έλληνα λήπτη/Ελληνίδας λήπτριας των υπηρεσιών Υγείας και, ειδικά, του βαθμού της ικανοποίησής του/της από τις δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Υγείας και συγκεκριμένα από: Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), Κέντρα Υγείας, Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων.el
dc.description.abstractΤο Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών είναι η ερευνητική μονάδα του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συμβάλλει στην παραγωγή, προαγωγή και διάδοση της διοικητικής τεχνογνωσίας και των καινοτόμων πρακτικών στον ελληνικό δημόσιο τομέα. Επίσης, μελετά τρόπους για την αντιμετώπιση φαινομένων δυσλειτουργίας σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιαίτερα σε τομείς που διαπιστώνεται χαμηλός βαθμός ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο πλαίσιο του έργου του το ΙΤΕΚ επέλεξε να διερευνήσει τον νευραλγικό τομέα της υγείας. Οι Υπηρεσίες Υγείας αποτελούν το πιο ευαίσθητο - ίσως- κομμάτι κοινωνικής πολιτικής σε ένα οργανωμένο Κράτος. Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τον πολίτη προϋποθέτουν ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και αποτελεσματικό μοντέλο παροχής υγειονομικής φροντίδας και είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, που χρήζουν διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης.el
dc.description.tableofcontentsΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 4 Πίνακας Περιεχομένων πινάκων 7 Πίνακας Περιεχομένων Γραφημάτων 8 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 9 1. Εισαγωγή 9 1.1. Υγεία και επίπεδα παροχών 10 1.2. Εννοιολογική προσέγγιση της υγείας 10 1.3. Επίπεδα παροχών υγείας 12 2. Συστήματα υγείας και πρωτοβάθμια περίθαλψης 13 2.1 Συστήματα υγείας 13 2.2 Έννοια και περιεχόμενο της ΠΦΥ 15 2.3 Ο ρόλος της Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 16 2.4 Φορείς παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ 17 3. Περιγραφή και ενδεικτική αποτύπωση περιπτώσεων από το υπερεθνικό περιβάλλον 19 3.1. Βρετανικό σύστημα Π.Φ.Υ 19 3.2. Σουηδικό σύστημα Π.Φ.Υ 20 3.3. Γερμανικό σύστημα Π.Φ.Υ 20 3.4. Γαλλικό σύστημα Π.Φ.Υ 21 3.5. Ολλανδικό σύστημα Π.Φ.Υ 21 3.6. Γενικά Συμπεράσματα 22 4. Εθνικό περιβάλλον (εξελίξεις στην πολιτική υγείας και στο θεσμικό πλαίσιο, προβλήματα, τάσεις και προοπτικές ) 23 4.1. Εξελίξεις στην πολιτική υγείας και στο θεσμικό πλαίσιο 23 4.2. Σύγχρονες εξελίξεις και προοπτικές στο πεδίο της Π.Φ.Υ 25 4.3. Προβλήματα και τάσεις της Π.Φ.Υ σήμερα 31 5. Μετρήσεις και απεικονίσεις της ικανοποίησης των ασθενών από τις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες Υπηρεσίες υγείας 34 5.1. Εννοιολογική και θεωρητική προσέγγιση της ικανοποίησης 34 5.2. Παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση 34 5.3. Συσχέτιση της ικανοποίησης ασθενών με τις προσφερόμενες υπηρεσίες 35 5.4. Η προσέγγιση της μέτρησης της Εμπειρία των Ασθενών 36 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ 40 6. Σκοπός, Μεθοδολογία και Υλικό της Έρευνας 40 6.1. Σκοπός και Αντικείμενο της Μελέτης 40 6.2. Μεθοδολογία της έρευνας 41 6.2.1. Δειγματοληψία, κριτήρια ένταξης και διαδικασία συλλογής δεδομένων 42 6.2.2. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 45 7. Στατιστική ανάλυση 47 7.1. Αποτελέσματα 49 7.1.1. Μελετώμενος πληθυσμός 49 7.1.2. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 51 7.1.3. Κλινικά χαρακτηριστικά 53 7.1.4. Χρήση των υπηρεσιών υγείας 57 7.1.5. Αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας 70 7.1.6. Συσχετίσεις 84 7.1.6.1. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία συνολικής αξιολόγησης 84 7.1.6.2. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία προσβασιμότητας 87 7.1.6.3. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία συνέχειας της φροντίδας 89 7.1.6.4. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία περιεκτικότητας της φροντίδας 92 7.1.6.5. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία ποιότητας ιατρικής φροντίδας 95 7.1.6.6. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας 98 7.1.6.7. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία εγκαταστάσεων 101 7.1.6.8. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία σύστασης του γιατρού 103 7.1.6.9. Εξαρτημένη μεταβλητή: βαθμολογία σύστασης των υπηρεσιών υγείας 106 8. Συμπερασματικές διαπιστώσεις 110 8.1. Συμπεράσματα έρευνας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τις ΤΟΜΥ 113 8.2. Συμπεράσματα της εν λόγω έρευνας του ΕΚΔΔΑ – Σύγκριση συμπερασμάτων των δύο ερευνών 115 8.3. Προτάσεις 120 Βιβλιογραφία 123 Ηλεκτρονικές πηγές 129el
dc.format.extent169el
dc.language.isogrel
dc.subjectΘεματική Ταξινόμηση::Δημόσια Διοίκηση::Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείαςel
dc.subject.otherΘεματική Ταξινόμηση::Κοινωνική Πολιτικήel
dc.subject.otherΕφαρμογή Δημόσιών Πολιτικών Υγείαςel
dc.subject.otherΘεματική Ταξινόμηση::Οργάνωση και Διοίκησηel
dc.subject.otherΘεματική Ταξινόμηση::Δημόσια Διοίκηση::Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείαςel
dc.titleΔιερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας.el
dc.typeΈρευναel
dc.rights.holderΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣel
dc.subject.keywordsΠρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείαςel
dc.subject.keywordsΜέτρηση Εμπειρίας Ληπτών Υπηρεσιών Υγείαςel
dc.subject.keywordsΠοσοτική Έρευναel
dc.subject.keywordsΈρευνα με χρήση ερωτηματολογιούel
dc.subject.lifeventΥγεία και Κοινωνική Μέριμναel
dc.description.notesΗ έρευνα χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Πρωτόκολλου Συνεργασία του ΕΚΔΔΑ με το Πολύκεντρο της ΑΔΕΔΥel
dc.contributor.reviewerΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ, ΔΑΦΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
dc.contributor.reviewerΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εμφανίζεται στις συλλογές:ΈρευνεςΌλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα