Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: https://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/893
Πλήρης εγγραφή μεταδεδομένων
Πεδίο DCΤιμήΓλώσσα
dc.contributorΜατσικούδη, Σταυρούλα-
dc.date2017-
dc.date.accessioned2020-10-25T17:02:07Z-
dc.date.available2020-10-25T17:02:07Z-
dc.identifierhttp://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/329-
dc.identifier.urihttps://digitalrepository.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/893-
dc.descriptionΑντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί ο ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, για τα έτη 2015 και 2016. Υπόθεση εργασίας συνιστά αν ο Συνήγορος του Πολίτη συμβάλλει με το έργο του στην προστασία του περιβάλλοντος και σε ποιο βαθμό. Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν ένα ευρύ φάσμα που περιλαμβάνει πρωτογενές υλικό όπως το Σύνταγμα, πολυάριθμα νομοθετήματα, νομολογία (κατά κύριο λόγο αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας), κείμενα Διεθνών Διακηρύξεων και Ευρωπαϊκών Συνθηκών, Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και δευτερογενές υλικό όπως βιβλιογραφία, αρθρογραφία, διαλέξεις βιντεοσκοπημένες, εκθέσεις και μελέτες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Ετήσιες Εκθέσεις της Αρχής για την εξεταζόμενη διετία και στην ειδική έκθεση που συνέταξε η Αρχή το 2016 για την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον. Περαιτέρω, στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν και από τη συνέντευξη (με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις), που μου παραχώρησε η κ. Αιμιλία Λιάσκα, ειδική επιστήμονας του Κύκλου Ποιότητας Ζωής του Συνηγόρου του Πολίτη και γενική επιμελήτρια της προαναφερθείσας ειδικής έκθεσης. Όσον αφορά στη μεθοδολογία, τόσο οι πρωτογενείς όσο και οι δευτερογενείς πηγές αξιοποιήθηκαν καθ΄ όλη την ανάπτυξη του κειμένου της παρούσας εργασίας, ενώ το εργαλείο της συνέντευξης αξιοποιήθηκε για να διευκρινιστούν κάποια ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά το στάδιο συγγραφής της εργασίας. Η εργασία διαρθρώνεται σε τέσσερα βασικά μέρη και υποστηρίζεται συμπληρωματικά από το Παράρτημα. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια γενική προσέγγιση των θεμάτων του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων του εθνικού θεσμικού πλαισίου, των γενικών αρχών προστασίας του περιβάλλοντος και των μηχανισμών παρακολούθησης. Στο δεύτερο μέρος, αναπτύσσεται ο θεσμός των Ανεξαρτήτων Αρχών και πιο ειδικά του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και το θεσμικό πλαίσιο και οι αρμοδιότητες της Αρχής συγκεκριμένα για το περιβάλλον. Στο τρίτο μέρος, ακολουθεί η αποτύπωση των κύριων σημείων της ειδικής έκθεσης που συνέταξε η Αρχή το 2016 σχετικά με το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα. Τέλος, το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει μια σειρά συμπερασμάτων τόσο για την ειδική έκθεση συμπεριλαμβανομένων των λόγων σύνταξης της, όσο και για τη διαμεσολάβηση ως μέσο επίλυσης διαφορών, αποτιμώντας εν γένει το έργο της Αρχής για το περιβάλλον.-
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagegr-
dc.subjectΠολιτικές Επιστήμες-Πολιτική και Διακυβέρνηση-
dc.subjectΔημόσια Διοίκηση-
dc.titleΟ Συνήγορος του Πολίτη και το περιβάλλον κατά τα έτη 2015 και 2016-
dc.typeWorking Paper-
dc.pedioΠολιτικές Επιστήμες και Διοίκηση-
dc.sxoli1-
dc.seira24-
dc.keywordsΠεριβάλλον-
dc.keywordsΣυνήγορος του Πολίτη-
dc.keywordsΕιδική έκθεση-
dc.keywordsΔιαμεσολάβηση-
dc.keywordsΕνδιάμεσος έλεγχος-
dc.keywordsΘεσμικό πλαίσιο-
dc.keywordsΜηχανισμός Παρακολούθησης-
Εμφανίζεται στις συλλογές:Τελικές Εργασίες Σπουδαστών Ε.Σ.Δ.Δ.Α.

Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο:
Δεν υπάρχουν αρχεία συσχετισμένα με αυτό το τεκμήριο


Όλα τα τεκμήρια του δικτυακού τόπου προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα