Έρευνες Αρχική σελίδα συλλογής

Logo
'Ερευνες που εκπονούνται από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (ή για λογαριασμό τους) και αφορούν :
  • Σε προσεγγίσεις εισαγωγής καινοτομικών μεθόδων και διαδικασιών σε ζητήματα διαβούλευσης, ελέγχου και αξιολόγησης δημόσιων πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν έρευνες που αφορούν στο σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών, στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, χρονοπρογραμματισμός, συστήματα στοχοθεσίας, διαδικασίες παρακολούθησης ενεργειών εφαρμογής (monitoring), αξιολόγηση εκ των προτέρων (ex ante), κατά τη διάρκεια (οn going) και εκ των υστέρων (ex post), των άμεσων, ενδιάμεσων καθώς και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών.
  • Στην εισαγωγή οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών σε αυτούς. Ειδικότερα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν έρευνες τα παραδοτέα των οποίων περιλαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, προτάσεις, διαδικασίες και λογισμικό με αντικείμενο κυρίως την αναδιοργάνωση των φορέων μέσω της παραγωγής οργανισμών και οργανογραμμάτων, το σχεδιασμό ροών εργασίας, την τυποποίηση / ψηφιοποίηση διαδικασιών, το σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ποιότητας, κ.α).
  • Σε θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Αντικείμενο αυτών των ερευνών αποτελούν προτάσεις, μεθοδολογίες, διαδικασίες και λογισμικό σχετικών με την περιγραφή θέσεων και καθηκόντων, τα κίνητρα απόδοσης, τα συστήματα πρόσληψης, τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, την ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών, την αξιολόγηση εκπαίδευσης προσωπικού, κ.α.).

Στη συλλογή αυτή εντάσσονται Έρευνες, από τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκπονούνται είτε από τους ίδιους, είτε από αναδόχους. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επιπρόσθετα τα κάθε είδους στατιστικά δεδομένα – επεξεργασμένα ή μη – που συνοδεύουν έρευνες και μελέτες ή αποτελούν παραρτήματα ή ενδιάμεσα παραδοτέα ή παράγονται κατά τα στάδια εκπόνησης τους και υποστηρίζουν την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Πλοήγηση
Εγγραφείτε σε αυτήν τη συλλογή για να λαμβάνετε καθημερινά ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για νέες προσθήκες RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Τεκμήρια Συλλογών (Ταξινομημένα βάσει Ημερομηνίας σε Φθίνουσα σειρά): 1 από 15 εώς 15
ΗμερομηνίαΤίτλοςΔημιουργός(οι)
Ιου-2019Ποιοτική Αποτίμηση Επιμορφωτικών Δράσεων του ΠΙΝΕΠΘ στον Τομέα Πληροφορικής και Ψηφιακών ΥπηρεσιώνΕΚΔΔΑ; Γκίκα, Ελευθερία; Κασσελούρη, Ελένη; Ματσούκας, Βασίλειος; Σπανού, Άννα; Φατούρου, Παναγιώτα; Μαργαριτόπουλος, Μερκούριος
Δεκ-2020Μελέτη αξιολόγησης της ικανοποίησης των εξυπηρετούμενων πολιτών από τα Κέντρα ΚοινότηταςΕΚΔΔΑ; Νίκου, Δήμητρα; Δημητρίου, Σαράντης; Ματζαβάκης, Ιωάννης; Γκαζόν, Ερικ; Βάτση, Κυριακούλα; Πατατανές, Αντώνιος; Τσίμπος, Χρήστος; Χριστοπούλου, Σταυρούλα; Κόντος, Νικόλαος; Οικονόμου, Ελπίδα; Παπαφιλίππου, Θεόδωρος; Καρβουντζής, Αθανάσιος; Χαλκιάς, Γεώργιος
2021Το έργο των εκπαιδευτικών της ελληνικής τριτοβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης (Covid -19) ID -19)Ζάγκος, Χρήστος
2021Ανάπτυξη μοντέλου δεξιοτήτων για τα στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος του 21ου αιώναΠαναγιωτοπούλου, Αλεξάνδρα; Γκέγκας, Αθανάσιος
2021Οι συνθήκες άσκησης του εκπαιδευτικού έργου στην ελληνική δημόσια Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά την περίοδο της πανδημίαςΚυρίδης, Αργύρης
Μαρ-20214η Βιομηχανική ΕπανάστασηΠαναγιωτόπουλος, Γιώργος
Μαρ-2021Κριτική Επισκόπηση Διαδικτυακής Παρουσίας Συνδικαλιστικών ΟργανώσεωνΖάχαρης, Νικόλαος Ζ.; Παπαχρήστος, Δημήτριος
Απρ-2019Έρευνα των συστημάτων υγείας των κρατών - μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Health 2020ΑΔΕΔΥ. Κοινωνικό Πολύκεντρο; Μαραβελάκης, Πέτρος; Μαραγκός, Ηλίας; Λιναρδής, Απόστολος
Σεπ-2021Το προφίλ του Μητρώου Κύριου Διδακτικού Προσωπικού (ΚΔΠ) του ΕΚΔΔΑ - Αξιολόγηση της 1ης φάσης εφαρμογής του νέου κανονισμού λειτουργίαςΕΚΔΔΑ; Κουρτέσης, Αλέξανδρος; Ζαρταμόπουλος , Νικόλαος; Χαλκιάς, Γεώργιος
Απρ-2021Αξιολόγηση της εφαρμογής της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης στις δράσεις του ΕΚΔΔΑ που υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο χρονικό διάστημα της πανδημίας Covid-19ΕΚΔΔΑ. Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης ,Έρευνας και Καινοτομιών; Κουρτέσης, Αλέξανδρος; Χαλκιάς, Γεώργιος
Μαρ-2019Διερεύνηση της ικανοποίησης των πολιτών από τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Μονάδες Υγείας.ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ; ΑΠΙΣΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ; ΒΟΖΙΚΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ; ΓΑΛΑΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ; ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΙΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ; ΜΑΚΡΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΙΤΕΚ, ΕΚΔΔΑ; ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ; ΠΛΑΤΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΔΔΑ, ΕΚΔΔΑ; ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ; ΓΚΟΥΝΤΕΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ; ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ, ΔΑΦΝΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ; ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Δεκ-2017Διερεύνηση προσδοκιών και στερεοτύπων της ελληνικής δημοσιοϋπαλληλίαςΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Καλογερόπουλος, Κωνσταντίνος; Κασσελούρη, Ελένη; Κιτωνάκης, Νικόλαος; Κυπαρίσσης, Δημήτριος; Παπαμιχαήλ, Γεώργιος; Κομσέλη, Φανή
Δεκ-2017Διερεύνηση ικανοποίησης πολιτών σε Υπηρεσίες στο Δήμο Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη ΡέντηΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Γιαγλάρας, Παναγιώτης; Θάνου, Χριστίνα; Κυριακόπουλος, Διονύσιος; Ματζαβάκης, Ιωάννης; Απίστουλας, Δημήτριος
Δεκ-2017Διερεύνηση ικανοποίησης πολιτών σε Υπηρεσίες Περιφέρειας Αττικής και ΟΑΕΔΙΝ.ΕΠ / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Γιαγλάρας, Παναγιώτης; Κατσικάτσος, Γιώργος; Κυπαρίσσης, Δημήτρης; Λένη, Μαρία; Λόκανα, Ευγενία; Τσολακίδου, Σαββατού; Βουλτσίδης, Παντελής
Δεκ-2017Διερεύνηση ικανοποίησης επιχειρήσεων από Υπηρεσίες Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – ΘράκηςΠ.ΙΝ.ΕΠ.Θ. / Ε.Κ.Δ.Δ.Α; Γκίκα, Ελευθερία; Ματσούκας, Βασίλειος; Δημόπουλος, Ανδρέας; Μαργαριτόπουλος, Μερκούριος
Τεκμήρια Συλλογών (Ταξινομημένα βάσει Ημερομηνίας σε Φθίνουσα σειρά): 1 από 15 εώς 15

Ανακαλύψτε

Ημερομηνία δημοσίευσης